Fundacja Partners Polska

W grudniu 2017 roku zakończyliśmy realizację projektu „Przedszkola przeciw wykluczeniu - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi”. Jego głównym celem było wyrównanie szans życiowych najmłodszych dzieci z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi poprzez zwiększenie dostępu do dostosowanego do ich wieku i potrzeb otoczenia szkolnego, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej stymulującej fizyczny, emocjonalny i psycho-społeczny rozwój dzieci oraz fachowej opieki ze strony nauczycieli i rodziców.

 

zakonczenie projektow 2017 ECD

 

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków technicznych oraz do zmiany zachowań dzieci i nauczycieli. Poniżej prezentujemy zmiany, jakie dokonały się w przedszkolach.

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKTU

PO ZAKOŃCZENIU IMPLEMENTACJI

Przedszkola Kiboro, Huruma i Ndururuno nie posiadają wystarczającej ilości klas przedszkolnych

3 przedszkola posiadają w sumie 8 nowych klas przedszkolnych, 3 pokoje nauczycielskie, 3 kuchnie oraz 3 magazyny

Przedszkola Huruma oraz Ndururuno nie posiadają osobnych sanitariatów. Najmłodsze dzieci korzystają z łazienek w szkole podstawowej

2 przedszkola posiadają w sumie 16 nowych toalet oraz 20 punktów z dostępem do wody

Przedszkole Kiboro posiada 5 zniszczonych toalet dla przedszkolaków

Przedszkole Kiboro posiada 8 nowych toalet i 10 punktów z dostępem do wody

Współpraca rodziców i nauczycieli przedszkolnych nie układa się  najlepiej z powodu słabego zaangażowania ze strony rodziców

Rodzice są bardziej zaangażowani w sprawy szkolne. Nauczyciele i rodzice mieli okazję poznać się lepiej podczas seminariów oraz wizyt domowych.

7  centrów przedszkolnych nie posiada wystarczającej ilości materiałów edukacyjnych oraz zabawek przystosowanych do pracy z przedszkolakami

Wszystkie centra przedszkolne otrzymują materiały edukacyjne i zabawki przystosowane do wieku i możliwości przedszkolaków. Zwiększa się procent przedszkoli z wystarczającą liczbą materiałów edukacyjnych oraz zabawek

Wiedza na temat znaczenia edukacji przedszkolnej wśród rodziców i opiekunów jest bardzo niska

Rodzice są świadomi znaczenia edukacji przedszkolnej, czego najlepszym przykładem jest wzrost frekwencji we wszystkich centrach przedszkolnych objętych projektem

 

 

W grudniu zakończyliśmy również realizację pierwszej części dwuletniego projektu „Szkoła dla wszystkich - wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie okręgu Mbita w Kenii”. Naszym celem jest wyrównanie szans życiowych i edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół z klasami specjalnymi zlokalizowanymi w rejonie Gembe i Rusinga oraz na wyspie Mfangano w okręgu Mbita w hrabstwie Homa Bay w Kenii.

 

zakonczenie projektow2017

 

W ramach pierwszego modułu projektu udało nam się zbadać sytuację życiową i szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujące w 11 społecznościach wokół Gembe i Rusinga i na wyspie Mfangano, opracować i przetestować nową metodologię pracy z nauczycielami, dziećmi i społecznościami lokalnymi, wyszkolić i przygotować do pracy grupę 12 nauczycieli specjalizujących się w edukacji specjalnej, którzy w drugim module projektu będą szkolić wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych projektem. Wybudowaliśmy również 4 Centra Wspierania Edukacji w 4 szkołach podstawowych z klasami specjalnymi, dostosowaliśmy 11 budynków szkolnych do potrzeb dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyposażyliśmy szkoły w materiały edukacyjne i pomoce naukowe.

W drugim module projektu będziemy pracować z nauczycielami oraz dyrektorami szkół, prowadzić seminaria oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zorganizujemy również kampanie edukacyjne oraz festyny mające na celu promocję edukacji włączającej.

 

Projekty są współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.