Fundacja Partners Polska

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy grant w ramach konkursu "Polska Pomoc Rozwojowa 2018" na realizacje projektu przedszkolnego w slumsie Mathare w Nairobi.Projekt Zdrowe przedszkole - poprawa warunków sanitarnych oraz promocja zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi jest kontynuacją naszych działań w slumsie, a jego głównym celem jest poprawa warunków wodno-sanitarnych w przedszkolach w Mathare oraz promocję zdrowia przedszkolaków. Cel ten będziemy realizować poprzez budowę/renowację toalet oraz punktów z dostępem do wody, instalację systemów zbieranie wody deszczowej, wybudowanie kuchni i jadalni, wybudowanie placów zabaw, szkolenia i coaching nauczycieli, prowadzenie edukacji zdrowotnej dla dzieci oraz ich opiekunów, a także promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców dzielnicy Mathare w Nairobi.

 

IMG 3171

 

Kontynuujemy również pracę w Zachodniej Kenii, w której realizujemy drugą część projektu Szkoła dla wszystkich - wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie okręgu Mbita w Kenii. W drugim module projektu będziemy szkolić nauczycieli z zakresu edukacji włączającej, pracować z uczniami, rodzicami oraz społecznościami lokalnymi oraz promować idee edukacji włączającej. Wszystkie działania mają na celu poprawę jakości życia dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprawę jakości edukacji włączającej w szkołach podstawowych z klasami specjalnymi w regionie Mbita w Zachodniej Kenii.

Oba projekty są współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.