Fundacja Partners Polska

 

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy kampanie edukacyjne mające na celu promowanie edukacji włączającej w regionie Mbita. Pierwsza seria kampanii odbyła się we wrześniu, druga w październiku.

IMG 20180912 0955511

 

Dzieci z 11 szkół objętych projektem „Szkoła dla wszystkich” maszerowały z napisami w języku angielskim oraz lokalnym. Napisy: „I’m differently able”, „Disability is not inability”, „Give me a chance to go to school” miały za zadanie zwrócić uwagę społeczności lokalnej na problemy dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zachęcić do dyskusji na temat niepełnosprawności. Dzieci zatrzymywały się w centrum wiosek czy na plaży i w kilku zdaniach tłumaczyły zgromadzonym idee edukacji włączającej. W wielu przypadkach pomiędzy dziećmi a zgromadzonymi wywiązywały się dyskusje.

IMG 20180912 0953511

W kilku miejscach dzieci z niepełnosprawnościami, które do tej pory pozostawały w domu, dołączały do marszu i tym samym rozpoczynały swoją przygodę z edukacją. Podczas drugiej serii kampanii członkowie społeczności sami dołączali do marszu oraz wskazywali domostwa w których mieszkają dzieci ze specjalnymi potrzebami, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły. Lokalni wolontariusze oraz członkowie zespołu projektowego odwiedzali wskazane gospodarstwa i rozmawiali z opiekunami dziecka zachęcając ich do posłania dziecka do szkoły.

IMG 20180917 1015421

 

Projekt „Szkoła dla wszystkich – wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących półpustynne obszary wiejskie okręgu Mbita w Kenii” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.