Fundacja Partners Polska

 

W kwietniu w ramach projektu „Szkoła dla wszystkich 2.0” zorganizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli w okręgu Rarieda w Kenii. Szkolenia zostały przeprowadzone przez trenerów wyszkolonych przez nas w ramach poprzedniego projektu „Szkoły dla wszystkich” w latach 2017-2018. Uczestniczyło w nich ponad 50 nauczycieli z 5 szkół.

 Nyakongo szkolenie

 

W trakcie pięciu dni szkoleniowych nauczyciele wspólnie pracowali nad podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie edukacji włączającej oraz sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, uczestnicząc zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych – skupiających się na wytworzeniu materiałów przydatnych w pracy z uczniami z różnorodnymi potrzebami.

 

Rachar szkolenie 2.0

Rachar szkolenie 1.0

 

W kolejnych miesiącach nasi trenerzy będą odwiedzać nauczycieli w klasach, obserwując ich zajęcia i udzielając im informacji zwrotnej, będą prowadzić dla nich sesje konsultacyjne a także spotkania refleksyjne. Wierzymy, że działania przyczynią się do poprawy jakości nauczania w szkołach i sytuacji dzieci z niepełnosprawnością do nich uczęszczających.

 

Saradidi szkolenie

 

Projekt „Szkoła dla wszystkich 2.0 ” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.