Fundacja Partners Polska

Pobierz  POBIERZ materiały edukacyjne do filmu

Fundacja Partners Polska ogłasza bezpłatną dystrybucję filmu „Szkoła z blachy” na temat dostępu do edukacji w slumsie Mathare (Nairobi, Kenia). Film został zrealizowany przez Fundację w październiku i listopadzie 2010 r.

Materiał przeznaczony jest dla szkół, ponadpodstawowych, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność edukacyjną na rzecz krajów Południa.

Głównym celem nakręcenia filmu „Szkoła z blachy” było stworzenie atrakcyjnego i rzetelnego materiału edukacyjnego, który posłuży podniesieniu świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie warunków edukacji w miejskich slumsach w krajach rozwijających się i ich wpływie na szanse samodzielnego rozwoju tamtejszych społeczeństw. Materiał ten ma również pobudzić Polaków do osobistego zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia i nauczania w slumsach krajów Południa.

Filmowi towarzyszy konspekt 90-minutowych zajęć warsztatowych skierowanych do młodzieży szkolnej.

Formularz zamówienia znajduje się TUTAJ.

Projekt został zrealizowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.