Fundacja Partners Polska

Partners Poland Foundation has been running the Partners Poland Mediation Center (Centrum Mediacji Partners Polska) since 1998. The center operates as part of the Foundation and offers mediation services to customers from Warsaw and its vicinity. Family and divorce, local and economic mediation is conducted at the Partners Poland Mediation Center. The Center’s mediators are psychologists, sociologists and lawyers who obtained training in the areas of family law, marital conflict and psychological assistance, both in Poland and abroad (Belgium, Hungary, USA, Sweden, Slovakia).

Read more ...     

The civic debate project, implemented by the Foundation, goes hand in hand with most of its core projects. The debates are conducted based on an assumption, that the free exchange of ideas is a stepping stone to increased understanding. It teaches that a multitude of views and opinions is a wealth for democracy, and not a threat. The most important initiatives include:

Read more ...     

Konsultacje społeczne to sztuka stawiania pytań, na które odpowiedź służy podjęciu lepszych decyzji przez decydentów. Moderatorzy Fundacji Partners Polska prowadzą konsultacje społeczne na zlecenie urzędów administracji publicznej i rządowej. Nasi trenerzy prowadzą również szkolenia, które przygotowują urzędników do planowania i realizacji konsultacji społecznych – z mieszkańcami, grupami interesów, organizacjami pozarządowymi.