Fundacja Partners Polska

Mediacja w Gruzji

fundacja solidarnosciDziałania odbywają się w ramach projektu „Mediacja: transformacja konfliktów w Gruzji” współfinansowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (program „Wsparcie demokracji” wspierany przez program polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP 2014).

Od 2005 r. Gruzja wdraża szeroko zakrojone reformy system prawnego. Jednym z kluczowych elementów dla rozwoju mediacji było wprowadzenie alternatywnych, pozasądowych metod rozwiązywania sporów (ADR), do obowiązującego prawa.

W 2012 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która umożliwia gruzińskim sędziom kierowanie niektórych spraw do mediacji. W ramach Kliniki Mediacji działającej od 2007 r. przy Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi przeszkolono grupę mediatorów, którzy teraz mediują wraz ze studentami. Pomimo zmian legislacyjnych wdrażanie uchwalonych zmian napotyka problemy. Przede wszystkim brakuje profesjonalnych, dobrze przygotowanych mediatorów, którzy byliby wiarygodni dla sądów i stron sporów. Przede wszystkim potrzebna jest możliwość praktykowania (stażu) i stworzenia środowiska mediatorów. Mediatorzy muszą mieć możliwość specjalizowania się w różnych rodzajach mediacji: cywilnej, karnej, gospodarczej, rodzinnej, społecznej itp.

Gruzińskie sądy są przeładowane sprawami. W 2009 r. do sądów pierwszej instancji trafiło 22 612 spraw, w 2010 – 31 167 spraw 2011 – 33 546 (www.supremecourt.ge). Podczas gdy 20% osób kojarzy wymiar sprawiedliwości ze „sprawiedliwością i prawdą”, znaczna liczba ludzi ma negatywne skojarzenia. 9% Gruzinów bezpośrednio wiąże sądownictwo z „niesprawiedliwością”. Ponad dwa razy więcej osób korzystających z sądów (13%) uważa, że sądy się pogorszyły od 2003, niż osoby bez doświadczenia z sądami (5%). Gruzini są zdecydowanie za systemem wymiaru sprawiedliwości, który okazuje wyrozumiałość. Tymczasem wiele osób uznaje obecny system za zbyt restrykcyjny. Gruzini są podzieleni i nie są pewni, czy można ufać ich systemowi prawnemu. Tylko około 1/3 Gruzinów częściowo lub całkowicie ufa sędziom i sądom. Jest to znacznie mniej niż liczba tych, którzy ufają policji (76%), nauczycielom (72%) lub lekarzom (55%). Chociaż ogólnie zaufanie do sądów i niezawisłości sędziów pozostaje na stosunkowo niskim poziomie 33%, większość prawników uważa, że w rzeczywistości zaufanie być znacznie niższe. Widoczny brak chęci do korzystania z systemu sądowego, nawet w przypadkach, w których można potencjalnie otrzymać zadośćuczynienie, jest podkreślony przez fakt, że 80% Gruzinów w przypadku sporu z sąsiadem nie pójdzie do sądu. 55% uważa, że nieformalne rozwiązanie tej kwestii przyniosłoby bardziej sprawiedliwy wynik. („Attitudes Towards Judicial System In Georgia”, Caucasus Research Resource Centers, styczeń 2012).

Program Fundacji „Mediacja: transformacja konfliktów w Gruzji” ma za zadanie wesprzeć rozwój mediacji w Gruzji.

12 listopada w Domu Mediacji w Tbilisi odbywa się konferencja poświęcona rozwojowi mediacji w Gruzji. Podsumowanie zmian w systemie prawnym i ich wpływ na rozwój mediacji, stan mediacji po dwóch latach intensywnych działań na rzecz jej rozwoju - oto jedne z kwestii, które będą poruszane podczas tego wydarzenia.
Spodziewamy się licznej reprezentacji studentów. Podczas konferencji przyznana zostanie nagroda za najlepszą pracę magisterską, poświęconą mediacji i ADR.

Już wkrótce - premiera!
Zakończony został montaż filmu "Dzieci w rozwodzie: mediacja rodzinna".
Już wkrótce uczestnicy szkoleń i prezentacji mediacji w Gruzji będą mogli zobaczyć, na czym polega mediacja... prawie na żywo. Film pokazuje sesję mediacyjną dotyczącą ustalenia opieki nad dziećmi w sytuacji rozstania. Jesteśmy z niego bardzo dumni!

Levan Gegeshidze, Gagi Mosiashvili i Megi Bibiluri, ukończyli staż mediacyjny w Polsce. Podczas intensywnych dni pobytu w Warszawie, odwiedzili szereg instytucji mediacyjnych, obserwowali realne sesje mediacyjne - i budowali kontakty do przyszłej współpracy.
Dziękujemy Fundacji Rozwoju Mediacji, Kindze z Markert Mediacji, Fundacji Dobrych Rozwiązań i wielu innym osobom, za pomoc w organizacji stażu!

Staż odbył się w ramach projektu "Mediacja: transformacja konfliktów w Gruzji" współfinansowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (program "Wsparcie demokracji" wspierany przez program polskiej pomocy rozwojowej MSZ RP 2014).

Kluczowy moment projektu mediacyjnego w Gruzji!

16 gruzińskich mediatorów ukończyło pięciodniowe szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych. Niektórzy z nich mają już za sobą 15 dni szkolenia (ponad 100 godzin) i naprawdę nie tylko są chętni, zmotywowani do robienia mediacji, ale także prezentują wysoki poziom umiejętności. Jestem przekonany, że z takimi ludźmi mediacja wkrótce w Gruzji rozkwitnie.

W czerwcu kolejna grupa przejdzie szkolenie dla trenerów mediacji z umiejetności uczenia dorosłych i prowadzenia procesu grupowego. Będziemy ich szkolić wraz z Tea Gvelesiani z Partners Gruzja.

A we wrześniu będziemy gościć w Polsce czworo mediatorów gruzińskich, którzy przyjadą do nas na 2-tygodniowy staż.