Fundacja Partners Polska

Fundacja Partners Polska od 1998 roku prowadzi Centrum Mediacji Partners Polska. Ośrodek funkcjonuje w ramach Fundacji i świadczy usługi mediacyjne na rzecz rodzin z Warszawy i okolic. W Centrum Mediacji Partners Polska prowadzone są mediacje rodzinne i gospodarcze. Mediatorzy Centrum są psychologami, socjologami, prawnikami przeszkolonymi z zakresu prawa rodzinnego, konfliktu małżeńskiego i pomocy psychologicznej w kraju i za granicą (Belgia, USA, Węgry, Norwegia, Słowacja). Fundacja Partners Polska realizowała również liczne inicjatywy mediacyjne o charakterze edukacyjnym, między innymi:

Czytaj więcej...     

Program debat obywatelskich, realizowanych przez Fundację, towarzyszy większości jej programów merytorycznych. Ich prowadzeniu towarzyszy przekonanie, że otwarta wymiana poglądów wspiera budowę zrozumienia. Uczy, że wielość poglądów stanowi bogactwo a nie zagrożenie demokracji. Najważniejsze inicjatywy w tym programie to:

Czytaj więcej...     

Konsultacje społeczne to sztuka stawiania pytań, na które odpowiedź służy podjęciu lepszych decyzji przez decydentów. Moderatorzy Fundacji Partners Polska prowadzą konsultacje społeczne na zlecenie urzędów administracji publicznej i rządowej. Nasi trenerzy prowadzą również szkolenia, które przygotowują urzędników do planowania i realizacji konsultacji społecznych – z mieszkańcami, grupami interesów, organizacjami pozarządowymi.