Fundacja Partners Polska

Program debat obywatelskich, realizowanych przez Fundację, towarzyszy większości jej programów merytorycznych. Ich prowadzeniu towarzyszy przekonanie, że otwarta wymiana poglądów wspiera budowę zrozumienia. Uczy, że wielość poglądów stanowi bogactwo a nie zagrożenie demokracji. Najważniejsze inicjatywy w tym programie to:

2010 – Nauka dla Pomocy Rozwojowej: cykl debat między przedstawicielami nauki a pracownikami organizacji zajmujących się pomocą rozwojową na temat strategii realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Fundator: Fundusz Współpracy

2009 – Młodzi Myślą o Europie – międzynarodowa debata nastolatków z Unii Europejskiej na temat ich przyszłości w zjednoczonej Europie. Fundator: Komisja Europejska

2007, 2008-2009 – Europejska Debata Obywateli – inicjatywa, która skupia obywateli ze wszystkich 27 państw członkowskich UE w celu dyskutowania – najpierw między sobą a następnie z decydentami – o najważniejszych wyzwaniach stojących przed UE. Fundator: Komisja Europejska oraz szereg instytucji prywatnych i publicznych

2008 – Inicjatywa dla Działań na Rzecz Pokoju – debata o polskiej polityce rozwojowej w oparciu o przygotowane przez Fundację badania na temat strategii polskiej pomocy rozwojowej

2007, 2008 – Lepiej rozmawiać – seria spotkań i dyskusji na temat stylu rozmowy i rozwiązywania konfliktów w polskich rodzinach

2007 – Aktywne obywatelstwo – seria lokalnych debat o zaangażowaniu obywatelskim i jego szansach rozwoju