Fundacja Partners Polska

Kenia

Głównym celem projektu „Mathare ściśle fajne" jest wyrównanie szans edukacyjnych i życiowych defaworyzowanych dzieci ze slumsu Mathare poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnej edukacji przedmiotów przyrodniczych kształtującej krytyczne myślenie i kreatywność.

Czytaj więcej...     

Celem projektu „Bezpieczne szkoły dla Kenii – poprawa zdrowia i bezpieczeństwa sanitarnego dzieci w publicznych placówkach edukacyjnych w obszarach wiejskich regionów Central i Nyanza" jest stworzenie środowiska szkolnego, które przyczyni się do trwałej poprawy zdrowia, warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli z dziesięciu szkół podstawowych we wsi Koderobara w regionie Nyanza oraz bezpośrednio sąsiadujących ze sobą wsiach Rironi, Makutano, Manguo, Kamirithu, Mabroukle i Roroni w regionie Central.

Czytaj więcej...     

W 2014 roku Fundacja Partners Polska, we współpracy z kenijską organizacją pozarządową Education Effect Africa, realizuje projekt „Przedszkolak z klasą - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki w półpustynnych obszarach wiejskich okręgu Mbita w Kenii". Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom zamieszkującym najbardziej marginalizowane regiony kraju dostęp do dostosowanego do ich wieku i potrzeb otoczenia szkolnego, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej stymulującej ich fizyczny, emocjonalny i psycho-społeczny rozwój oraz holistycznej opieki ze strony nauczycieli oraz opiekunów i rodziców. Dzięki temu znacznie wzrosną ich szanse na osiągnięcie pełnego potencjału w dorosłym życiu - dobrego zdrowia, lepszego wykształcenia, wyższych zarobków i owocnych relacji społecznych.

Czytaj więcej...