Fundacja Partners Polska

W roku 2014 rozpoczęliśmy pracę w prowincji Nyanza w zachodniej Kenii realizując tam dwa projekty: „Bezpieczne szkoły dla Kenii - poprawa warunków sanitarnych i zdrowia dzieci w publicznych placówkach edukacyjnych w obszarach wiejskich regionów Central i Nyanza” oraz „Przedszkolak z klasą - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki na półpustynnych obszarach wiejskich okręgu Mbita w Kenii”

Projekt „Bezpieczne szkoły dla Kenii - poprawa warunków sanitarnych i zdrowia dzieci w publicznych placówkach edukacyjnych w obszarach wiejskich regionów Central i Nyanza” miał na celu trwałą poprawę zdrowia, warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa dzieci w wieku szkolnym zamieszkujących ubogie obszary wiejskie w kenijskich regionach Central oraz Nyanza poprzez zapewnienie im sprzyjającego zdrowiu, nauce i poszanowaniu praw dziecka środowiska szkolnego. Cel ten został osiągnięty dzięki podejściu trzytorowemu: rozbudowie infrastruktury sanitarnej, edukacji sprzyjającej zmianie zachowań zdrowotnych oraz wzrostowi wiedzy i umiejętności dzieci i nauczycieli.

W ramach projektu:

 • Powstały 64 toalety nowego typu (Ventilated Improved Pit Latrine) w 10 szkołach podstawowych
 • Wyremontowano 10 toalet w szkole podstawowej we wsi Koderobara
 • Zainstalowaliśmy 11 systemów pozyskiwania wody deszczowej (zbiorniki na wodę i rynny) w 10 szkołach podstawowych
 • Zbudowalismy 65 punktów dostępu do wody w 10 szkołach podstawowych
 • 40 nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do wiejskich szkół podstawowych w regionach Nyanza i Central wzięło udział w trzydniowym szkoleniu na temat zdrowia, higieny, bezpieczeństwa sanitarnego i praw dzieci
 • W 10 placówkach edukacyjnych przyczyniliśmy się do powstania szkolnych komitetów ds. zdrowia, czuwających nad przestrzeganiem zasad higieny i czystości
 • Członkowie komitetów przeprowadzili ogółem 99 zajęć edukacyjnych na temat zdrowia, higieny, bezpieczeństwa sanitarnego i praw dzieci dla ogółem 7111 uczniów, 189 nauczycieli oraz 1253 rodziców i opiekunów. Całkowita liczba dzieci uczestniczących w zajęciach z edukacji zdrowotnej to 25 235
 • W zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki środowiskowe wzięło udział 4391 dzieci, 54 nauczycieli i 85 rodziców/opiekunów
 • Wydrukowaliśmy ponad 200 egzemplarzy plakatów edukacyjnych na temat praw dzieci, łańcucha zakażenia oraz prawidłowego mycia rąk oraz ulotkę o zdrowiu i higienie w 1000 egzemplarzach
 • Przeprowadziliśmy 23 kampanie edukacyjne, w których wzięło ogółem 18 406 osób.

¦

Projekt „Przedszkolak z klasą - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki na półpustynnych obszarach wiejskich okręgu Mbita w Kenii” (2014) miał na celu zwiększenie dostępu dzieci z półpustynnych rejonów wokół Kasgunga (okręg Mbita, prowincja Nyanza w Kenii) do dostosowanego do ich wieku i potrzeb otoczenia szkolnego, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz fachowej opieki ze strony nauczycieli przedszkolnych i rodziców/opiekunów.

W ramach projektu:

 • W rejonie Kasgunga wybudowaliśmy cztery ośrodki przedszkolne, każdy składający się z trzech sal lekcyjnych. Uczęszcza do nich ok. 400 dzieci
 • Ośrodki te zostały wyposażone w mebelki przystosowane do przedszkolaków oraz zestawy materiałów dydaktycznych i zabawek edukacyjnych.
 • 28 nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz dyrektorów ukończyło szkolenie z pedagogiki dostosowanej do potrzeb małych dzieci.
 • Przeszkoleni nauczyciele wzięli udział w ośmiu poszkoleniowych sesjach konsultacyjnych prowadzonych przez ekspertów.
 • Około 400 wiejskich dzieci z Kasgunga uczęszcza do przyjaznych przedszkolakom sal lekcyjnych, które wyposażono w materiały i zabawki stymulujące ich rozwój.
 • Około 300 rodziców i opiekunów wzięło udział w jednodniowych seminariach edukacyjnych na temat właściwej opieki nad małymi dziećmi i roli edukacji przedszkolnej.
 • Odwiedziliśmy 215 gospodarstw domowych w ramach kampanii promującej dostęp do edukacji przedszkolnej.
 • Wydrukowalismy 600 ulotek na temat wczesnego rozwoju dzieci i edukacji przedszkolnej w języku angielskim i dholuo, które trafiły do około 1200 osób.
 • Opublikowano osiem wywiadów z kenijskimi liderami działającymi w obszarze edukacji. Wywiady zostały wydrukowane w formie objazdowej wystawy, która odwiedziła 11 szkół w województwie mazowieckim i lubelskim, oraz w formie minialbumu rozesłanego do 100 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim i lubelskim.

 

Projekty były współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.