Fundacja Partners Polska

Otwierać świat nauki to według Fundacji, budować mosty miedzy nowymi technologiami i metodami badań a działaniem społecznym. Nowoczesna nauka pozwala skuteczniej wprowadzać zmiany, które prowadzą do rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Włączanie osiągnięć nauki do debaty publicznej i szeroka wiedza o jej postępach i dylematach jest jednym z warunków demokratycznego rozwoju. Od 2007 roku Fundacja angażuje się w działania na rzecz łączenia świata nauki, edukacji i społeczników. W ramach tych działań dotychczas zrealizowane zostały następujące inicjatywy:

2010-2014 – Ściśle Ciekawa Lekcja – program wsparcia umiejętności dydaktycznych i merytorycznych nauczycieli ze slumsu Mathare w Kenii: seria warsztatów i szkoleń doskonalących.

2012-2013 – Liderzy Innowacyjnej Edukacji w Gruzji – program rozwoju umiejętności interaktywnej pracy z uczniem.

2009-2011 – Ściśle Równe Szanse w Gruzji – program rozwoju współpracy między nauczycielami a naukowcami w celu poprawy jakości nauczania przedmiotów ścisłych. Seria szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych.

2009-2010 – Nauka dla Rozwoju – program badawczo-wdrożeniowy, którego celem jest włączenie pracowników nauki w działania polskiej pomocy rozwojowej.

2008, 2009 – Wystrzałowa lekcja – realizowany we współpracy z Centrum Nauki Kopernik konkurs dla nauczycieli na innowacyjne scenariusze lekcji fizyki, chemii i biologii, które zwiększą zainteresowanie uczniów tymi dziedzinami nauki.

2008, 2009, 2010 – Nauka dla Rozwoju – program grantowy, realizowany przez Fundację na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Program wspierając udział polskich naukowców w zagranicznych konferencjach i sympozjach na temat międzynarodowej pomocy rozwojowej, łączy środowiska naukowców i organizacji działających na rzecz rozwoju.

2007 – Promocja w Nauce: program szkoleń z komunikacji naukowej dla pracowników naukowych polskich instytucji akademickich i naukowych na zlecenie MNiSW.