Fundacja Partners Polska

Gruzja

Wśród ważniejszych międzynarodowych projektów rozwojowych zrealizowanych przez Fundację Partners Polska w ciągu ostatnich lat wymienić należy:

Czytaj więcej...     

Fundacja pomaga nauczycielom unowocześniać system edukacji. Trenerzy i eksperci FPP uczą, jak prowadzić nowoczesne lekcje bez laboratoriów i specjalistycznego wyposażenia. Fundacja inspiruje współpracę między środowiskiem naukowym i szkołami.

Sukces modernizacyjny krajów Grupy Wyszehradzkiej ma swoje korzenie w wielu lokalnych inicjatywach edukacyjnych. Nauczyciele, naukowcy i eksperci, związani ze środowiskiem edukacji formalnej i nieformalnej, zbudowali fundamenty demokratycznych zmian, które zachodzą w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Chcieliśmy podzielić się nimi z nauczycielami i edukatorami z Gruzji.

Program Lokalni Liderzy Innowacyjnej Edukacji to rok intensywnej wymiany doświadczeń między trenerami i ekspertami z krajów Grupy Wyszehradzkiej a gruzińskimi nauczycielami i edukatorami.

Głównym partnerem projektu w Gruzji jest Fundacja Innowacyjnej Edukacji.

Czytaj więcej...