Fundacja Partners Polska

Wśród ważniejszych międzynarodowych projektów rozwojowych zrealizowanych przez Fundację Partners Polska w ciągu ostatnich lat wymienić należy:

2009 – 2010 – Edukacja narzędziem rozwoju lokalnego. Wspieranie decentralizacji oświaty w prowincji Szida Kartli (Gruzja). Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

2009 – St. Philip's School Mathare: pomoc i rozwój potencjału. Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Liderem projektu był Ośrodek Badań Młodzieży ISNS UW

2009 – Strategie przeciwko biedzie. Zwiększenie potencjału organizacji lokalnych z Gori w zakresie wzmacniania aktywności ekonomicznej kobiet. Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

2007 – 2008 – Rozwój potencjału ekonomicznego kobiet w Kosowie. Centra Aktywności Ekonomicznej. Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i merytorycznego instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości kobiet w regionie Dukagjini w Kosowie. Fundator : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

2005 – 2007 – Akcja Akacja – inicjatywa na rzecz nagradzania kobiet aktywnych społecznie, zainicjowana przez Fundację a prowadzona we współpracy z lokalnymi partnerami z 16 województwa Polski

2005 – 2006 - Grupy kobiece, władze lokalne i media dla stabilności inicjatyw lokalnych w Kosowie. Program realizowany z dotacji National Endowment for Democracy (fundacja Kongresu USA). Partnerem w realizacji projektu jest Kosova Women Initiative New Vision

2005 – Lokalne koalicje przeciwko biedzie w Tadżykistanie. Wzmocnienie współpracy między sektorem pozarządowym a administracją lokalną na rzecz walki z biedą w Tadżykistanie. Wsparcia finansowego udzieliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Partnerem projektu była tadżycka organizacja pozarządowa – Krajowe Stowarzyszenie Ośrodków Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego

2005 – Równy status - większe szanse demokracji. Wsparcie mechanizmów zaangażowania kobiet w życie publiczne w Gruzji oraz działań zwiększających udział kobiet w życiu publicznym w Gruzji. Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

2005 – Poprawa jakości obsługi interesantów w Gruzji. Projekt szkoleniowo-doradczy, zrealizowany dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego

2004 – Ocena poziomu rozwoju i doradztwo organizacyjne dla czterech ośrodków wspierania organizacji pozarządowych w Tadżykistanie. Przygotowanie raportu. Projekt zrealizowany z Krajowym Stowarzyszeniem Ośrodków Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego

2004 – Skuteczna komunikacja - skuteczny samorząd. Program szkoleniowy skierowany do trenerów i konsultantów działających na rzecz rozwoju samorządności lokalnej w Gruzji. Sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

2004 – Raport na temat potrzeb rozwojowych sieci centrów wspierania organizacji pozarządowych w Mongolii. Przygotowany przez Fundację we współpracy z Mercy Corps, finansowany przez USAID

2001-2003 – Pakt Stabilności na Rzecz Bałkanów. Fundacja „Partners" Polska w ramach programu udzielała pomocy technicznej 9 krajom bałkańskim takim jak: Albania, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Rumunia i Serbia

2000 – Instytut Przywództwa dla Młodych Kobiet; Warszawa – Bratysława – Budapeszt – Praga. Program zrealizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Donatorzy: Fundacja Levi Straussa oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

1999 – Ukraińska Szkoła Liderów. Projekt zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Szkoła Liderów

1998 – Jugosłowiańska Szkoła Liderów, Myślenice – Nowy Sad – Belgrad. Projekt zrealizowany we współpracy i na zlecenie Stowarzyszenia Szkoła Liderów