Fundacja Partners Polska

W roku 2013 kontynuowaliśmy pracę na rzecz poprawy jakości nauczania przedmiotów ścisłych w  szkołach w slumsie Mathare w Nairobi poprzez realizację projektu „Mathare ściśle fajne - poprawa jakości nauczania przedmiotów ścisłych w slumsie Mathare w Kenii poprzez popularyzację nowoczesnych technologii oraz aktywnych metod przekazywania wiedzy”.

Celem projektu była poprawa jakości nauczania i zminimalizowanie różnic między ofertą edukacyjną zamożnych a najuboższych szkół Nairobi oraz obniżenie poziomu wykluczenia cyfrowego uczniów i nauczycieli ze slumsów. Projekt miał za zadanie zwiększyć szanse edukacyjne i zawodowe uczniów ze slumsu poprzez wzmocnienie systemu wsparcia dla szkół i nauczycieli w dziedzinie science i przedmiotów ścisłych. Zakładał stworzenie sieci kenijskich metodyków, trenerów i konsultantów, którzy wesprą proces ustawicznego doskonalenia i podnoszenia kompetencji nauczycieli. Jednocześnie poprawa dostępu do komputerów i Internetu, stworzenie mobilnych laboratoriów oraz zróżnicowanie warsztatu pracy nauczycieli miały za zadanie zmniejszyć bariery dostępu do nowoczesnej wiedzy i narzędzi dydaktycznych.

W ramach projektu:

 • Przeszkoliliśmy 13 studentów i młodych absolwentów kierunków przyrodniczych oraz 17 nauczycieli ze szkół nieformalnych w Mathare z umiejętności trenerskich w kontekście aktywnych metod nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • Zorganizowaliśmy 15 jedno- i dwudniowych szkoleń przeprowadzonych przez przeszkolonych trenerów i przygotowanych we współpracy z doświadczonymi ekspertami. W szkoleniach tych wzięło udział 171 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół w Mathare
 • Opracowano 132 propozycje eksperymentów i innych aktywizujących metod dydaktycznych. 115 z nich przetestowano we współpracy z 34 nauczycielami z 11 szkół w Mathare. W pilotażowych lekcjach wzięło udział 1137 uczniów z klas IV-VIII w Mathare.
 • 81 nauczycieli i dyrektorów szkół w Mathare ukończyło intensywne, trzytygodniowe szkolenie z zakresu obsługi komputera i Internetu.
 • 10 nauczycieli ukończyło dwutygodniowe szkolenie przygotowujące ich do kierowania centrami komputerowymi utworzonymi w ramach projektu
 • Otworzono 3 centra komputerowe otwarte dla uczniów i nauczycieli. W centrach znajdują się 32 stanowiska komputerowe
 • W czasie trwania projektu centra komputerowe odwiedziło 4186 uczniów i nauczycieli z Mathare
 • 285 uczniów z 16 klas szkół podstawowych ukończyło 30-godzinny kurs prowadzony w oparciu o program nauczania informatyki
 • 81 nauczycieli z 21 szkół podstawowych w Mathare uzyskało dostęp do programu nauczania informatyki na poziomie szkoły podstawowej oraz kilkudziesięciu innych podręczników zwiększających kompetencje nauczycieli w obszarze ICT
 • Co najmniej 300 uczniów i nauczycieli wzięło udział w Mathare Astronomy Festival, podczas którego szkoły prezentowały ekspozycje i aktywności z przedmiotów przyrodniczych, w tym astronomii
 • 20 nauczycieli i studentów pedagogiki z Polski wzięło udział w szkoleniu z edukacji globalnej i prowadzenia debat na ten temat. 418 uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział w warsztatach z edukacji globalnej.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.