Fundacja Partners Polska

W roku 2016 kontynuowaliśmy naszą współpracę z przedszkolami w okręgu Mbita poprzez realizację projektu „Przedszkolak z klasą 3.0 - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii”.

W ramach projektu:

 • Wybudowaliśmy ogółem 12 klas przedszkolnych oraz wyremontowaliśmy 6 centrów przedszkolnych.
 • Wyposażylismy 10 centrów przedszkolnych w materiały edukacyjne odpowiadające potrzebom dzieci w wieku przedszkolnym oraz stymulujące ich rozwój.
 • 29 nauczycieli z 10 centrów przedszkolnych objętych projektem wzięło udział w 4-dniowym treningu, 3 sesjach coachingowych oraz 3 spotkaniach refleksyjnych.
 • 5 centrów przedszkolnych uruchomiło działalność, z której dochód przeznaczany jest na program dożywiania dla najmłodszych dzieci.
 • 937 rodziców i opiekunów wzięło udział w 30 seminariach poświęconych właściwej opiece nad dzieckiem.
 • Nauczyciele odwiedzili 262 wiejskie gospodarstwa domowe (ok. 1000 osób), promując wczesną edukację dzieci i posyłanie ich do szkół. Każda odwiedzona osoba miała styczność z ulotką promującą wczesną edukację dzieci.
 • W 10 szkołach wzrósł odsetek dzieci posiadających świadectwo urodzenia. W maju świadectwo urodzenia posiadało tylko 47 dzieci, pod koniec trwania projektu 360 dzieci.
 • We wszystkich 10 przedszkolach wzrosła frekwencja – w marcu w przedszkolach uczyło się 748 dzieci, pod koniec trwania projektu 951.
 • We wszystkich społecznościach zlokalizowanych wokół przedszkoli nastąpił wzrost zaszczepionych dzieci:

- przeciw polio – 2459 na początku projektu, 3057 pod koniec projektu

- przeciw różyczce – 2509 na początku projektu, 2852 pod koniec projektu

- przeciw odrze – 1845 na początku projektu, 3253 pod koniec projektu

 noweprzedszkolewOseno2016ECD

spotkaniarefleksyjnedlanauczycieli2016ECD

wyposaenieprzedszkoli2016ECD

 

W tym samym okręgu prowadziliśmy również projekt „Zdrowa szkoła – poprawa warunków sanitarnych na terenie szkół podstawowych w półpustynnych obszarach okręgu Mbita w Kenii”, którego głównym celem była trwała poprawa zdrowia, warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa dzieci zamieszkujących ubogie obszary wiejskie w okręgu Mbita poprzez zapewnienie im sprzyjającego zdrowiu, nauce i poszanowaniu praw dziecka środowiska szkolnego.

W ramach projektu:

 • Wybudowaliśmy 102 nowe toalety w 12 szkołach podstawowych.
 • Zainstalowaliśmy 15 systemów pozyskiwania wody deszczowej (zbiorniki na wodę i rynny) w 12 szkołach podstawowych.
 • Zbudowaliśmy 60 punktów dostępu do wody w 12 szkołach podstawowych
 • 44 nauczycieli i rodziców wzięło udział w pięciodniowym szkoleniu na temat zdrowia, higieny, bezpieczeństwa sanitarnego i praw dzieci.
 • W 12 placówkach edukacyjnych powstały szkolne komitety ds. zdrowia.
 • 5 placówek edukacyjnych rozpoczęło działalność, z której dochód jest przeznaczany na zakup środków sanitarnych.
 • Opracowano i wdrożono 12 planów poprawy warunków sanitarnych oraz edukacji zdrowotnej w szkołach.
 • 137 nauczycieli oraz 1224 rodziców i opiekunów wzięło udział w seminariach o zdrowiu
 • Wszyscy uczniowie (3489) wzięli udział w co najmniej 5 zajęciach o zdrowiu.
 • W szkołach zawisło 300 plakatów na temat zdrowia, higieny i praw dzieci.
 • Na ścianach szkół powstało 12 murali ilustrujących prawidłowe metody mycia rąk.
 • Zorganizowano 24 kampanie edukacyjne, w których wzięło ogółem 6452 osób.
 • We wszystkich szkołach objętych projektem zaobserwowano pozytywną zmianę nawyków higienicznych. Tereny szkół oraz latryny są regularne czyszczone, szkoły starają się zapewnić wodę pitną oraz do mycia rąk a uczniowie pamiętają o zachowywaniu podstawowych zasad higieny.

latrynywObalwanda2016WASH

seminariadlarodzicwOsodo2016WASH

zajciadladzieciLwandaOloo2016WASH

 

Projekty zostały współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.