Fundacja Partners Polska

W roku 2011 na podstawie doświadczeń z 2009 roku przeprowadziliśmy w Kenii projekt „Szkoła zdrowia: wprowadzenie elementów edukacji zdrowotnej do programu szkół ze slumsów Nairobi”. Jego ogólnym celem była poprawa jakości nauczania dzieci mieszkających na terenie slumsów Nairobi poprzez zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie tamtejszych szkół oraz wprowadzenie eksperymentalnych metod edukacji zdrowotnej do programu nauczania przedmiotów przyrodniczych.

W ramach projektu:

 • • Wyremontowaliśmy 6 szkół podstawowych dla 2812 uczniów i 80 nauczycieli
 • • 1746 dzieci oraz 48 nauczycieli uzyskało dostęp do funkcjonujących i higienicznych toalet
 • • 726 dzieci ze slumsów i 22 nauczycieli uzyskało dostęp do punktów z bieżącą wodą
 • • Wyremontowaliśmy 46 sanitariatów i 6 punktów z bieżącą wodą
 • • Naprawiliśmy 2 zbiorniki na nieczystości
 • • Naprawiliśmy podłogi w 24 salach lekcyjnych
 • • Naprawiliśmy ok. 500 ławek i krzeseł
 • • Zakupiliśmy 24 stoły i 55 krzeseł
 • • Przeszkoliliśmy grupę 19 nauczycieli z zakresu aktywnych metod nauczania przedmiotów ścisłych oraz edukacji zdrowotnej.
 • • Rozdaliśmy 25 zestawów pomocy naukowych umożliwiających prowadzenie zajęć doświadczalnych z przedmiotów przyrodniczych i edukacji zdrowotnej.
 • • 2408 dzieci ze slumsów wzięło udział w 68 lekcjach doświadczalnych z przedmiotów przyrodniczych i edukacji zdrowotnej.
 • • Wyposażyliśmy laboratorium przyrodnicze „Teachers Education Center” w 35 różnych pomocy naukowych.
 • • Warsztaty na temat dostępu do edukacji w slumsach Nairobi objęły 1135 uczniów i 30 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych całej Polski.
 • • 268 polskich nauczycieli otrzymało od nas egzemplarz filmu dokumentalnego „Szkoła z blachy” o dostępie do edukacji w slumsie Mathare w Nairobi.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.