Fundacja Partners Polska

W roku 2015 kontynuowaliśmy pracę w prowincji Nyanza (na południe od Jeziora Wiktorii) realizując projekt „Przedszkolak z klasą 2.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii”. Rozpoczęliśmy także pracę w prowincji Bungoma w zachodniej Kenii. Zrealizowaliśmy tam projektWASH - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia dzieci w szkołach podstawowych na terenach wiejskich hrabstwa Bungoma w Kenii”.

Celem projektu „Przedszkolak z klasą 2.0. - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki dzieci z półpustynnych obszarów okręgu Mbita w Kenii” było zwiększenie dostępu dzieci z półpustynnych obszarów wokół Kasgunga (okręg Mbita, prowincja Nyanza, Kenia) do dostosowanego do ich wieku i potrzeb otoczenia szkolnego, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz fachowej opieki ze strony nauczycieli przedszkolnych i rodziców/opiekunów.

W ramach projektu:

 • Wybudowaliśmy 3 nowe centra przedszkolne, każde składające się z trzech sal lekcyjnych. Uczęszcza do nich 276 dzieci.
 • Wyremontowaliśmy i doposażyliśmy 4 istniejące centra przedszkolne. Uczęszcza do nich 278 dzieci.
 • 7 przedszkoli zostało wyposażonych w zestawy materiałów dydaktycznych oraz zabawek edukacyjnych.
 • 24 nauczycieli przedszkolnych oraz 7 dyrektorów ukończyło szkolenie z pedagogiki dostosowanej do potrzeb małych dzieci.
 • Przeszkoleni nauczyciele wzięli udział w trzech poszkoleniowych sesjach konsultacyjnych prowadzonych przez ekspertów oraz trzech spotkaniach refleksyjnych.
 • 554 dzieci uczęszcza do przyjaznych przedszkolakom sal lekcyjnych, które wyposażono w materiały i zabawki stymulujące ich rozwój.
 • 741 rodziców i opiekunów wzięło udział w jednodniowych seminariach edukacyjnych na temat właściwej opieki nad małymi dziećmi i roli edukacji przedszkolnej.
 • Odwiedziliśmy 194 gospodarstwa domowe w ramach kampanii promującej dostęp do edukacji przedszkolnej.
 • Wydrukowaliśmy 1000 egz. ulotek na temat wczesnego rozwoju dzieci i edukacji przedszkolnej w języku angielskim i dholuo, które trafiły do około 1000 osób.
 • Frekwencja w siedmiu przedszkolach objętych projektem wzrosła o 59%
 • Liczba przedszkolaków uczęszczających do placówek objętych projektem i posiadających świadectwo urodzenia wzrosła siedmiokrotnie
 • Na terenie okręgów administracyjnych, gdzie znajdują się przedszkola objęte projektem, wzrosła liczba zaszczepionych dzieci (na polio o 153%, na tężec o 83%)
 • Liczba porodów, które odbyły się w szpitalach, wzrosła o 32%

¦

Celem projektu WASH - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia dzieci w szkołach podstawowych na terenach wiejskich hrabstwa Bungoma w Kenii” była trwała poprawa zdrowia, warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa dzieci w wieku szkolnym zamieszkujących ubogie obszary wiejskie w hrabstwie Bungoma poprzez zapewnienie im sprzyjającego zdrowiu, nauce i poszanowaniu praw dziecka środowiska szkolnego. Cel ten został osiągnięty dzięki podejściu trzytorowemu: rozbudowie infrastruktury sanitarnej, edukacji sprzyjającej zmianie zachowań zdrowotnych oraz rozwojowi kompetencji dzieci i nauczycieli.

W ramach projektu:

 • Wybudowaliśmy ogółem 81 nowych toalet w 10 szkołach podstawowych.
 • Zainstalowaliśmy 15 systemów pozyskiwania wody deszczowej (zbiorniki na wodę i rynny) w 10 szkołach podstawowych.
 • Zbudowaliśmy 77 punktów dostępu do wody w 10 szkołach podstawowych.
 • 39 nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do wiejskich szkół podstawowych wzięło udział w pięciodniowym szkoleniu na temat zdrowia, higieny, bezpieczeństwa sanitarnego i praw dzieci.
 • W 10 placówkach edukacyjnych powstały szkolne komitety ds. zdrowia.
 • Opracowano i wdrożono 10 planów poprawy warunków sanitarnych oraz edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych.
 • Członkowie szkolnych komitetów ds. zdrowia przeprowadzili ogółem 99 zajęć edukacyjnych na temat zdrowia, higieny, bezpieczeństwa sanitarnego i praw dzieci dla ogółem 7682 dzieci, 170 nauczycieli oraz 1723 rodziców i opiekunów. Całkowita liczba dzieci uczestniczących w zajęciach z edukacji zdrowotnej to 46 464.
 • W szkołach objętych projektem rozwieszono 300 plakatów na temat zdrowia, higieny i praw dzieci.
 • W szkołach powstało 10 murali ilustrujących prawidłowe metody mycia rąk.
 • Zorganizowano 28 kampanii edukacyjnych, w których wzięło udział 9060 osób.

 

Projekty zostały współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych