Fundacja Partners Polska

 

Zbliżamy się do końca realizacji projektów „Zdrowe przedszkole” oraz „Szkoła dla wszystkich” współfinansowanych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane działania projektowe oraz pozyskać oszczędności dzięki którym wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy kolejne klasy szkolne oraz sanitariaty. W rezultacie naszych działań edukację w przedszkolach w Nairobi rozpoczęło 122 maluchów oraz zwiększyła się frekwencja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do 11 szkół podstawowych w regionie Mbita. W momencie rozpoczynania projektu w maju 2017 do szkół uczęszczało 317 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w grudniu 2018 było ich 506.

 

W projekcie „Zdrowe przedszkole” realizowanym w slumsie Mathare w Nairobi udało nam się:

 

- przeszkolić 21 nauczycieli z 7 przedszkoli z zakresu edukacji zdrowotnej;

- wybudować 2 kuchnie z jadalniami w przedszkolach Daima i Salama;

 

KuchniawszkoleSalama

 

- wyposażyć 5 kuchni w przedszkolach Daima, Salama, Kiboro, Ndururuno oraz Huruma;

- wybudować nowe toalety w przedszkolu Daima – 3 toalety dla dziewczynek i 3 dla chłopców;

- wyremontować 14 toalet w przedszkolach Salama oraz Valley Bridge;

 

ToaletywszkoleDaima

 

- zainstalować 6 systemów gromadzenia deszczówki z 24 punktami mycia rąk;

-  wybudować 5 placów zabaw w przedszkolach Daima, Huruma, Valley Bridge, Mathari oraz Kiboro;

- przeprowadzić 14 warsztatów edukacji zdrowotnej w których wzięło udział w sumie 729 rodziców i opiekunów;

- przeprowadzić 14 warsztatów edukacji zdrowotnej dla 911 uczniów;

- zorganizować 7 kampanii edukacyjnych w 7 przedszkolach objętych projektem;

- wprowadzić zmiany w sposobie odżywiania przedszkolaków i zaproponować zbilansowaną i różnorodną dietę.

 

placzabawwszkoleMathare

 

 

W projekcie „Szkoła dla wszystkich” realizowanym w 11 szkołach w regionie Mbita w zachodniej Kenii udało nam się:

 

- wyposażyć 127 nauczycieli w kompetencje z zakresu edukacji włączającej. Każdy nauczyciel wziął udział w 8-dniowym treningu, 3 sesjach konsultacyjnych oraz 3 spotkaniach refleksyjnych;

- wydrukowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy 200 podręczników edukacji włączającej;

- przeprowadziliśmy 33 seminaria dla 1461 rodziców i opiekunów;

 

spotkaniegrupywsparciadlarodzicw

 

- stworzyliśmy 11 grup wsparcia dla rodziców, które spotykają się regularnie i pomagają nam w prowadzeniu projektu;

- zorganizowaliśmy 22 kampanie edukacyjne, 33 warsztaty dla dzieci, 11 festynów oraz odwiedziliśmy 525 gospodarstw domowych w celu promowania edukacji włączającej;

 

warsztatydlauczniwwszkoleWakondo

 

- z zaoszczędzonych środków wybudowaliśmy centrum wspierania edukacji w szkole w Kombe;

- zorganizowaliśmy mobilna klinikę okulistyczną. Zespół wolontariuszy zbadał wzrok 2743 dzieci oraz 228 dorosłych, rozdał 260 okularów korekcyjnych oraz 241 przeciwsłonecznych oraz 738 fiolek kropli do oczu.

 

Oba projekty są współfinansowane w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.