Fundacja Partners Polska

 

W kwietniu rozpoczęliśmy kolejny dwuletni projekt służący pomocą dzieciom, rodzicom i szkołom w zajęciu się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tym razem idea szkoły dla wszystkich zawita do okręgu Rarieda w Kenii, gdzie przez najbliższe dwa lata współpracować będziemy z pięcioma szkołami podstawowymi.  

 

IMG 20180912 0955511

 

W latach 2017-2018 pracowaliśmy z 11 szkołami posiadającymi klasy specjalne w okręgu Mbita nad jeziorem Nyanza (Wiktorii). Projekt objął zasięgiem ponad 4000 dzieci, w tym ok. 10% dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. W rezultacie naszych działań 189 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, po raz pierwszy poszło do szkoły. Do tej pory pozostawały w domach, ponieważ rodzice wstydzili się ich lub uważali posłanie "takich" dzieci do szkoły za zbyteczne. Nauczyciele zaczęli zwracać większą uwagę na uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, zmienił się język mówienia o niepełnosprawności. Projekt rozpoczął proces zmiany postaw wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

IMG 20190702 WA0003

 

W ramach nowego projektu „Szkoła dla wszystkich 2.0” kontynuujemy współpracę ze wszystkimi 11 szkołami, tak aby zapewnić trwałość osiągniętych wcześniej rezultatów. Jednocześnie rozszerzyliśmy projekt o kolejne 5 szkół z klasami specjalnymi znajdującymi się w okręgu Rarieda w powiecie Siaya, który sąsiaduje z okręgiem Mbita. Podobnie jak w szkołach w Mbicie budynki szkolne nie są dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wszystkie klasy specjalne wymagają gruntownego remontu lub nowego budynku. Pomimo że w szkołach są nauczyciele przygotowani do pracy z uczniem niepełnosprawnym, pozostali nauczyciele, którzy również pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, nie posiadają żadnej wiedzy jak zadbać o takich uczniów. Edukacja włączająca jest szansą na stworzenie dzieciom z niepełnosprawnością normalnego życia wśród pełnosprawnych rówieśników.

 

20190613 114229

 

Głównym celem projektu "Szkoła dla wszystkich 2.0." jest wyrównanie szans życiowych i edukacyjnych dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi zamieszkującymi w okręgach Rarieda i Mbita w zachodniej Kenii. Cel ten planujemy osiągnąć poprzez szkolenia nauczycieli, przystosowanie przestrzeni szkolnej do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, budowę centrów wspierania edukacji, współpracę z rodzicami, dziećmi oraz społecznością lokalną oraz lobbowanie na rzecz grup wykluczonych.

 

Projekt „Szkoła dla wszystkich 2.0” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.