Fundacja Partners Polska

W październiku zorganiozwaliśmy akcje informacyjne w okręgu Rarieda.Roadshows 4

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie mogliśmy przeprowadzić w tym roku zaplanowanych pikników rodzinnych, w trakcie których chcielismy dzielić się z lokalną społecznością wiedzą i doświadczeniem z zakresu edukacji włączającej. W zamian zorganizowaliśmy objazdowe akcje informacyjne, tzw. Roadshows

 

Roadshows 1

 

W trakcie działania wraz z przedstawicielami szkół biorącymi udział w naszym projekcie, wychodzimy do społeczności z kampanią informacyjną dotyczącą edukacji włączającej. W rytmie muzyki i drobnych atrakcji organizowanych dla dzieci dzielimy się ideą "Szkoły dla wszystkich".

Roadshows 2

 

Zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże, a społecznośc chętnie włączała się w działanie, aktywnie biorąc w nim udział.

 

Roadshows 5