Fundacja Partners Polska

W 2014 roku Fundacja Partners Polska, we współpracy z kenijską organizacją pozarządową Education Effect Africa, realizuje projekt „Przedszkolak z klasą - zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i opieki w półpustynnych obszarach wiejskich okręgu Mbita w Kenii". Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom zamieszkującym najbardziej marginalizowane regiony kraju dostęp do dostosowanego do ich wieku i potrzeb otoczenia szkolnego, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej stymulującej ich fizyczny, emocjonalny i psycho-społeczny rozwój oraz holistycznej opieki ze strony nauczycieli oraz opiekunów i rodziców. Dzięki temu znacznie wzrosną ich szanse na osiągnięcie pełnego potencjału w dorosłym życiu - dobrego zdrowia, lepszego wykształcenia, wyższych zarobków i owocnych relacji społecznych.

Projekt obejmuje następujące działania:

  • Zapewnienie bezpiecznego i sprzyjającego zdrowiu oraz wielostronnemu rozwojowi maluchów środowiska szkolnego. Wybudujemy cztery budynki przedszkolne dostosowane do wieku i potrzeb maluchów, wyposażone w odpowiednie zabawki i pomoce edukacyjne.
  • Wyposażenie nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych w kompetencje w obszarze pedagogiki i opieki holistycznej dzieci w wieku 0-8 lat. Szkolenia prowadzone przez ekspertów, jak również regularne sesje konsultacyjne i coaching przyczynią się do trwałych zmian metod nauczania praktykowanych w przedszkolach objętych projektem.
  • Zmianę postaw i zachowań opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz członków społeczności Kasgunga w obszarze rozwoju, praw i potrzeb najmłodszych dzieci.
  • Zainicjowanie powstania koalicji władz lokalnych i szkół na rzecz poprawy dostępu dzieci do wysokiej jakości edukacji i opieki przedszkolnej.

Projekt „Przedszkolak z klasą" jest współfinansowany przez program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 roku.