Fundacja Partners Polska

Współpraca rozwojowa: Partnerstwa na rzecz zmiany

Projekty współpracy rozwojowej prowadzone przez Fundację Partners Polska poprawiają infrastrukturę w szkołach i przekazują wiedzę, jak poprawiać jakość edukacji niezależnie od warunków materialnych. Budując w szkołach toalety, wyposażając pracownie komputerowe, szkoląc nauczycieli, przekazując zestawy pomocy naukowych Fundacja wspiera dążenia do rozwoju partnerów w krajach Globalnego Południa.
Jednocześnie działania FPP wzmacniają umiejętność samoorganizacji społecznej środowisk, od których zależy tempo i skuteczność działań na rzecz poprawy lokalnych warunków życia.
Unikalność stylu działania Fundacji polega na konsekwentnym wykorzystywaniu w projektach rozwojowych potencjału współczesnej nauki. Współpracują z nami antropolodzy, astronomowie, biolodzy, ekonomiści, socjolodzy, reprezentanci najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce.
Od 1997 roku pracownicy Fundacji prowadzili projekty w 15 krajach świata: Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni, Chorwacji, Czarnogórze, Gruzji, Jordanii, Kenii, Kosowie, Mongolii, Mołdowie, Serbii, na Ukrainie, w Tadżykistanie.

Poprawiamy infrastrukturę sanitarną szkół i prowadzimy innowacyjne programy edukacji zdrowotnej. Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów szkół z najbiedniejszych dzielnic Nairobi przekazując nauczycielom nasze słynne przenośne laboratoria i szkoląc ich z nowoczesnych metod nauczania, Pomagamy im nawiązać współpracę z ludźmi świata nauki i włączyć się w nurt nowoczesnej edukacji. Dowiedz sie więcej

Współpracujemy ze środowiskiem aktywnych nauczycieli i liderów edukacji. Pomagając unowocześnić nauczane przedmiotów przyrodniczych, wspieramy rozwój i modernizację Gruzji. Prowadzimy szkolenia, wspieramy projekty szkolne, organizujemy wizyty studyjne, wyposażamy szkoły w pomoce naukowe. Dowiedz sie więcej

 

Lokalni Liderzy Innowacyjnej Edukacji