Fundacja Partners Polska

Konsultacje społeczne to sztuka stawiania pytań, na które odpowiedź służy podjęciu lepszych decyzji przez decydentów. Moderatorzy Fundacji Partners Polska prowadzą konsultacje społeczne na zlecenie urzędów administracji publicznej i rządowej. Nasi trenerzy prowadzą również szkolenia, które przygotowują urzędników do planowania i realizacji konsultacji społecznych – z mieszkańcami, grupami interesów, organizacjami pozarządowymi.